Velkommen til tvangssalg.org

Tvangssalg.org er et nettsted om tvangssalg og de temaer og problemstillinger som er naturlig tilhørende til tvangssalg prosessen.

Tvangssalg er et vanskelig tema. Det handler om å selge verdigjenstander tilhørende andre mennesker, gjerne med en affeksjonsverdi i tilegg, for å få dekket eget krav. Det vil i praksis si at kreditor sender en begjæring om tvangssalg til tingretten eller namsmannen hvor det begjæres tvangssalg av f.eks. bolig eller bil.

Unngå panikkhandlinger i frykt for  tvangssalg!

Det er mye mangel på kunnskap vedrørende tvangssalg som igjen fører til at skyldnere ofte tyr til ufornuftige løsninger i panikk for å unngå å bli satt på gaten ved tvangssalg av bolig. Slike panikkløsninger fører ofte til at situasjonen gjerne blir bedre på kort sikt men betydelig vanskeligere på lang sikt. En typisk misforståelse er at en utleggsbegjæring kan føre til at man blir satt på gaten. På lang sikt kan dette bli en konsekvens men på kort sikt er hensikten med en utleggsforretning å "sikre" et krav, enten med trekk i lønn eller pant i eiendeler (for eksempel bolig). For at tvangssalg av bolig skal være et tema må kreditor etter avholdelsen av utleggsforretningen igangsette tvangssalg prosess. Først skal du ha et varsel med 14 dagers frist og deretter skal kreditor sende begjæring til tingretten som igjen skal forkynne saken for deg med en ny frist på 30 dager til å betale/ uttale deg.

Du kan ha krav på erstatningsbolig ved tvangssalg!

Viste du at dersom du varsler tingretten om at du krever at kreditor skaffer deg erstatningsbolig i forbindelse med tvangssalg må kreditor ordne dette før du kan kastes ut av boligen din. Det settes en del vilkår i forbindelse med dette, først og fremst at du har gjort det du evner for å selv skaffe deg ny bolig. Vi råder alltid våre brukere til å benytte advokat når det er snakk om tvangssalg av bolig eller andre forhold av stor økonomisk betydning for deg. Advokathonoraret vil normalt være ubetydelig sett i sammenheng med de verdier som står på spill samt det faktum at du risikerer å bli stående uten bolig for deg og din familie.