Alt om tvangssalg og tvangsfullbyrdelse.

Tvangssalg.org

Ring oss

Vi bak tvangssalg.org har merket stor pågang fra fortvilte personer som risikerer å miste sin bolig på tvangssalg og ønsker hjelp til å rydde opp i sine gjeldsproblemer og inkassokrav.  Vi har derfor valgt å opprette en egen gjeldstelefon der du kan ringe døgnet rundt for råd om hvordan du skal angripe dine økonomiske problemer. Vi svarer også på grunnleggende spørsmål om inkasso men går ikke inn i enkeltsaker for å tilby rettshjelp.

Gjeldstelefoner er ment som en tjenste som skal være ditt første steg for å gjøre noe med dine problemer. Vi forsøker å få et raskt innblikk i din økonomiske situasjon og prøver å gi deg råd og henvisninger ut i fra dette.

Vi tilbyr kun rådgivning på telefon og kan ikke skrive brev eller kontakte kreditorer og ofentlige myndigheter for deg. Vi gir kun råd og tilbyr ikke rettshjelp. Alle våre rådgivere har flere års inkassoerfaring og har personlig inkassobevilgning fra Kredittilsynet.

Vårt telefonnummer er 820 93039 Tjenesten koster kr 26,- pr minutt. Du kan forsøke å ringe oss døgnet rundt. Vi kan ikke garantere deg svar men "taksameteret" begynner først å løpe når du får svar fra en rådgiver hos oss.

 

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.